Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat na terenie Gminy Winnica z dn. 09.03.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

Lp.

Obręb

Nr ewid. działki

Pow.

(w ha)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Czas trwania dzierżawy

1.

Smogorzewo Włościańskie

188/2

0,1945

OS1U/00053180/7

Nieruchomość oznaczona nr 188/2 zabudowana jest budynkiem oznaczonym nr 10B.

Użytek wg ewidencji – Bi.

Budynek przeznaczony na cele związane
z prowadzeniem punktu skupu mleka.

70 zł netto/miesiąc

do 3 lat

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, pokój nr 13. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-03-09
Data publikacji:2023-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1735