XLII Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2023

Uchwała Nr XLII/295/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XLII/296/2023 RADY GMINY WINNICA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2023 rok

Uchwała Nr XLII/297/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2023

Uchwała nr XLII/298/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnością

UCHWAŁA NR XLII/299/2023 RADY GMINY WINNICA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/165/2021 Rady Gminy Winnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XLII/300/2023 RADY GMINY WINNICA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

UCHWAŁA NR XLII/301/2023 RADY GMINY WINNICA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLII/302/ 2023 RADY GMINY WINNICA z dnia 6 marca 20 2 3 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XLII/303/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 6 marca 202 3 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2023 roku

>wykaz imienny głosowania

>protokół

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-03-10
Data publikacji:2023-03-10
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Komendarska
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Komendarska
Liczba odwiedzin:1679