Informacja z dn. 13.04.2023 r. o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Szklonej 6 w Winnicy przeprowadzonego w dniu 6 kwietnia 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2023
  1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
    (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2213) informuję, że w dniu 6 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy tj. ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Szklonej 6 w Winnicy.

  2. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do 3 kwietnia 2023r. zostało wpłacone jedno wadium na lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 37,20 m 2 mieszczący się w budynku przy ulicy Szkolnej 6 w Winnicy na działce nr ewid. 155/3, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą OS1U/00048851/4.

  3. Do przetargu: dopuszczono 1 oferenta i nie dopuszczono 0 oferentów.

  4. Wpłaty wadium dokonał jeden oferent: P. Paweł Karasiewicz. Przetarg został przeprowadzony. Cena wywoławcza netto 147.600,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 149.080,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022r. poz. 931 ze zm.).

Nabywcą jest Pan Paweł Karasiewicz.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Winnicy w okresie 13.04.2023r. – 20.04.2023r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-04-13
Data publikacji:2023-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:282