Aktualne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty na „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Winnica”

2021-11-03

Zapytarnie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica

2021-09-01

Zapytanie ofertowe dot. inwentaryzacji źrodeł ciepła na terenie Gminy Winnica

2021-08-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

2021-07-23

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

2021-06-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Gminy Winnica

2020-12-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

2020-12-10

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

2020-11-30

Informacja z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”.

2020-11-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”

2020-11-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

2020-11-20

Informacja o wyniku postepowania zapytania ofertowego na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Winnica"

2020-11-18

Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

2020-11-16

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze”

2020-11-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Winnica
Data utworzenia:2017-01-30
Data publikacji:2017-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:59102