Aktualne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg na: "Budowę boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie"

2020-08-07

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica"

2020-07-23

Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17 lipca 2020r. dotyczące: postępowania na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”:

2020-07-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”

2020-07-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

2020-07-07

Informacja z otwarcia ofert na: „Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

2020-07-02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica”:

2020-06-26

Informacja z otwarcia ofert na: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica”

2020-06-19

Przetarg: "Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica"

2020-06-17

Odpowiedzi na pytania dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica

2020-06-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki – Górki Duże nr 340643W”

2020-06-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 400,0 m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zbroszki”

2020-06-10

Informacja z otwarcia ofert na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”

2020-06-08

Informacja z otwarcia ofert na: „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo –Skoroszki - Górki Duże nr 340643W”

2020-06-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Winnica
Data utworzenia:2017-01-30
Data publikacji:2017-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:32719