XX Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XX/141/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

UCHWAŁA NR XX/142/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2021 roku

UCHWAŁA NR XX/143/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru

UCHWAŁA NR XX/146/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Winnica

Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Winnica na nieruchomość położoną w miejscowości Domosław

UCHWAŁA NR XX/148/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica

UCHWAŁA NR XX/149/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Winnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok

 

> imienny wykaz głosowań

> protokół z sesji

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:411