Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie Wójta Gminy Winnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica

2 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Winnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

1 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

30 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 26.11.2020r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 26.11.2020r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”.

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

Informacja o wyniku postepowania zapytania ofertowego na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Winnica"

18 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postepowania zapytania ofertowego na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Winnica"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem ws. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

16 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem ws. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

16 listopada 2020
Czytaj więcej o: Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników za 2020

9 listopada 2020
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników za 2020

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mleczarskiego Winnica sp. z o.o.

9 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Mleczarskiego Winnica sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze”

5 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze”

Informacja z otwarcia ofert na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”

4 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”