Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew.: 86/2, 86/4, 86/5, 86/10, 172/1, 172/2, 172/3, 172/8 przeprowadzonego w dniu 4 stycznia 2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2021
 1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.) informuję, że w dniu 4 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew.: 86/2, 86/4, 86/5, 86/10, 172/1, 172/2, 172/3, 172/8.

 2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do 30 grudnia 2020r. wadium zostało wpłacone na cztery działki, tj. na działkę nr ew. 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²) zapisaną w księdze wieczystej Nr OS1U/00037875/8 Sądu Rejonowego w Pułtusku, 86/4 o pow. 0,0804 ha
  (804 m²) zapisaną w księdze wieczystej Nr OS1U/00037875/8 Sądu Rejonowego w Pułtusku, 86/5 o pow. 0,0968 ha (968 m²) zapisaną w księdze wieczystej Nr OS1U/00037875/8 Sądu Rejonowego w Pułtusku i 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m²) zapisaną w księdze wieczystej
  Nr OS1U/00037875/8 Sądu Rejonowego w Pułtusku. Na działki nr ew.: 172/1 o pow. 0,0800 ha (800 m²), 172/2 o pow. 0,0800 ha (800 m²), 172/3 o pow. 0,0800 ha (800 m²) i 172/8
  o pow. 0,0891 ha (891 m²), które zapisane są w księdze wieczystej Nr OS1U/00037875/8 Sądu Rejonowego w Pułtusku, nie zostało wpłacone wadium, tym samym nie było oferenta na nabycie tych działek.

 3. Do przetargu dopuszczono 2 oferentów i nie dopuszczono 0 oferentów.

 4. Dla działki 86/2, dla której wpłaty wadium dokonali Państwo Magdalena i Kamil Musieńscy, przetarg został przeprowadzony. Cena wywoławcza netto 20.025,00 zł. Cena osiągnięta
  w przetargu wynosi 20.235,00 zł. Do ceny 20.235,00 zł dolicza się VAT w wysokości 23%, co stanowi, iż cena nieruchomości wynosi 24.889,05 zł. Nabywcą zostali Państwo Magdalena i Kamil Musieńscy.

 5. Dla działki 86/4, dla której wpłaty wadium dokonał Pan Paweł Suchenek, przetarg został przeprowadzony. Cena wywoławcza netto 20.100,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 20.310,00 zł. Do ceny 20.310,00 zł dolicza się VAT w wysokości 23%, co stanowi, iż cena nieruchomości wynosi 24.981,30 zł. Nabywcą został Pan Paweł Suchenek.

 6. Dla działki 86/5, dla której wpłaty wadium dokonał Pan Paweł Suchenek, przetarg został przeprowadzony. Cena wywoławcza netto 24.200,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wynosi 24.450,00 zł. Do ceny 24.450,00 zł dolicza się VAT w wysokości 23%, co stanowi, iż cena nieruchomości wynosi 30.073,50 zł. Nabywcą został Pan Paweł Suchenek.

 7. Dla działki 86/10 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ oferent, który wpłacił wadium, Pan Paweł Suchenek, nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, która wynosiła 20.450,00zł.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Winnicy w okresie 12.01.2021r.-18.01.2021r.

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-01-12
Data publikacji:2021-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:606