Zarządzenia Wójta Gminy 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Winnicy

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Winnica oraz ustalenia regulaminu komisji

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 11.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE NR 4/2021  Wójta Gminy Winnica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Winnicy

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica oznaczonej nr ewid. 33/2 położonej w miejscowości Zbroszki

ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 marca 2021 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE  Nr 13/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie oddania w użytkowanie części działki 185/20 stanowiącej własność Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania nagród w dziedzinie sportu

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności

ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021 

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze, gm. Winnica

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Winnicy i jednostek organizacyjnych gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia dokumentów zastrzeżonych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-01-18
Data publikacji:2021-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1125