XXI Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2021

Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXI/151/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXI/153/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2021 Rady Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXI/154//2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXI/155/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXI/156/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Winnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXI/157/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”

Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXI/159/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/160/2020 RADY GMINY WINNICA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Winnica na 2021 rok

 

> imienny wykaz głosowań

> protokół z sesji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:542