Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2021

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm.)

informuje

iż w dniu 16 lutego 2021 roku na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Arkadiusz Falęcki ul. Gruszowa 2, 09-100 Płońsk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym nN na terenie działek 267/13 i 267/22 obręb Winnica gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-02-17
Data publikacji:2021-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:474