XIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2008

Uchwała Nr XIV/86/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi >> pobierz

Uchwała Nr XIV/88/08 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Winnica” >> pobierz

Uchwała Nr XIV/89/08 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica >> pobierz

Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Winnica w części miejscowości Zbroszki, gmina Winnica >> pobierz

Uchwała Nr XIV/91/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Winnica do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki >> pobierz

 

Protokół z sesji >> pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2008-04-30
Data publikacji:2008-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6096