Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

6 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Informacja o godzinach pracy OKW w Gminie Winnica oraz godzinach głosowania

6 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Informacja o godzinach pracy OKW w Gminie Winnica oraz godzinach głosowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Rębkowo i Skoroszki gm. Winnica

5 czerwca 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Rębkowo i Skoroszki gm. Winnica

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Winnica i Zbroszki gm. Winnica

5 czerwca 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Winnica i Zbroszki gm. Winnica

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Winnica gm. Winnica

5 czerwca 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie części działek w obrębie Winnica gm. Winnica

POSTANOWIENIE NR 276/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Winnica

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 276/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Winnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 03.06.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 03.06.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Winnica z dnia 30 maja 2024 roku w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, w wyborach do Parlamentu Europ

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A Wójta Gminy Winnica z dnia 30 maja 2024 roku w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, w wyborach do Parlamentu Europ

gm. Winnica I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 28 maja 2024 r.

31 maja 2024
Czytaj więcej o: gm. Winnica I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 28 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2024 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 maja 2024r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

31 maja 2024
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 40/2024 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 maja 2024r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

Raport o stanie Gminy Winnica za 2023 rok

28 maja 2024
Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Winnica za 2023 rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

20 maja 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

POSTANOWIENIE NR 256/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

20 maja 2024
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 256/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.