Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania

Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa lub drzew > PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów > PDF

Wniosek o szacowanie strat łowieckich > DOC, PDF

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania > PDF

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone > DOC, PDF

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami > DOC, PDF

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach > DOC, PDF

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Winnica > DOC, PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi > PDF

Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych > PDF

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków >PDF

 

NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego > PDF

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy > DOC, PDF

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy > PDF

Wniosek o podział nieruchomości > DOC, PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego > DOC, PDF

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego > DOC, PDF

Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego > DOC, PDF

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania > DOC, PDF

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Zwrot podatku akcyzowego:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego > PDF

Wykaz faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego > PDF, DOCX

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej > PDF

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach > PDF

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

Deklaracja na podatek od nieruchomości > PDF

Dane o nieruchomościach > PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości > PDF

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości > PDF

Deklaracja na podatek leśny > PDF

Informacja o gruntach (IR-1) > PDF

Deklaracja na podatek rolny > PDF

Dane o nieruchomościach rolnych > PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym > PDF

Informacja o lasach > PDF

Dane o nieruchomościach leśnych > PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym > PDF

 

Podatek od środków transportowych:

Deklaracja na podatek od środków transportowych > PDF

 

Ulgi podatkowe:

Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu zakupu gruntu > DOC, PDF

Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej > PDF

 

Zaświadczenia:

Podanie o wydanie zaświadczenia > DOC, PDF

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem:

Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem > DOC, PDF

 

DROGOWNICTWO

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót > PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego > PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu > PDF

Wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia > PDF

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

e-dowód > PDF

Zgłoszenie pobytu stałego > PDF

Zgłoszenie pobytu czasowego > PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego > PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego > PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej > PDF

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej > PDF

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych > PDF

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-06-02
Data publikacji:2017-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:23008