Utrzymanie czystości i porządku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Winnica jest:

- Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, tel: (29) 71 72 234, kom.: 506 140 008, e-mail: biuro@blysk-bis.pl, www.blysk-bis.pl

Miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałe z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:

- NOVAGO Sp. z o.o., Uniszki Cegielnia, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

- NOVAGO Sp. z o.o., ul. Kosiny Bartosowe 57, 06-521 Wiśniewo.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu Przez Gminę Winnica:

1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

- w roku 2013: 16,70 %

- w roku 2014: 32,53 %

- w roku 2015: 71,69 %

 

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

- w roku 2013: n/d

- w roku 2014: 100 %

- w roku 2015: 100 %

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

- firma prowadząca PSZOK: Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, Tel. kom.: 506 140 008, e-mail: biuro@blysk-bis.pl ,

– adres PSZOK: Zakład Budżetowy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, terminy otwarcia zgodne z regulaminem PSZOK

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można przekazać do:

- Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, w przypadku planowanej objazdowej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych,

– Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Zakład Budżetowy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica), w godzinach otwarcia PSZOK.

 

UCHWAŁA Nr XXX/220/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXX/221/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/ 110 /2016 RADY GMINY WINNICA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2013 rok > więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2014 rok > więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy winnica za 2015 rok > więcej
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-06-02
Data publikacji:2017-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:8188