Wybory Parlamentarne 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Wójta Gminy Winnica z dnia 10 sierpnia 2023 r.

2023-08-11

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

2023-08-17

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

2023-09-04

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Winnica z dnia 7 września 2023 roku

2023-09-07

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Winnica

z dnia 7 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Winnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miejscowości: Budy-Zbroszki, Golądkowo, Łachoń, Nowe Bulkowo, Skarżyce, Stare Bulkowo, Zbroszki

Zespół Szkół CKR w Golądkowie,

Golądkowo 41F, 06-120 Winnica

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

miejscowości: Błędostowo, Gatka, Górka Powielińska, Mieszki-Kuligi, Mieszki-Leśniki, Powielin, Smogorzewo Pańskie, Smogorzewo Włościańskie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Błędostowo 23, 06-120 Winnica

3

miejscowości: Białe Błoto, Glinice-Domaniewo, Glinice Wielkie, Gnaty-Lewiski, Gnaty-Szczerbaki, Gnaty-Wieśniany, Górki-Baćki, Górki Duże,

Górki-Witowice, Kamionna, Pawłowo, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Rębkowo, Skorosze, Skoroszki

Urząd Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25,

06-120 Winnica

4

miejscowości: Bielany, Brodowo-Bąboły,

Brodowo-Wity, Domosław, Skórznice, Winnica, Winniczka

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy,

ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
  3. c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Winnica najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Winnica

Robert WRÓBLEWSKI

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2023 r.

2023-09-18

Postanowienie Nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 22 września 2023

2023-09-25

Składy obwodowych komisji wyborczych

2023-10-05

Informacja w sprawie transportu na wybory

2023-10-05

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów

2023-10-09

POSTANOWIENIE NR 116/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 października 2023 r.

2023-10-11

Informacje o godzinie rozpoczecia pracy komisji.

2023-10-12

POSTANOWIENIE NR 125/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Winnica

2023-10-15

Informacja o frekwencji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. na godz. 12.00.

2023-10-15

Informacja o frekwencji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. na godz. 17.00.

2023-10-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-02-07
Data publikacji:2024-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:615