Planowanie przestrzenne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR XLI/257/2014 RADY GMINY WINNICA z dnia 15 września 2014 roku w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckiego

UCHWAŁA NR XLI/257/2014 RADY GMINY WINNICA z dnia 15 września 2014 roku w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckiego

Uchwała Nr XXX/217/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica

Uchwała Nr XXIV/135/96 Rady Gminy Winnica z dnia 30.12.1996 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica

Uchwała Nr XXVIII/168/01 Rady Gminy Winnica z dnia 29.11.2001 roku w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica

Uchwała Nr XXVIII/169/01 Rady Gminy Winnica z dnia 29.11.2001 roku w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica

Uchwała Nr II/18/02 Rady Gminy Winnica z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica dotyczącego fragmentów wsi Poniaty Wielkie i Zbroszki

Uchwała Nr VI/51/03 Rady Gminy Winnica z dnia 10 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica dotyczącego fragmentów wsi: Glinice Wielkie, Rębkowo, Smogorzewo Włościańskie i Winnica

 

> Zmiana studium uwarunkowania cz.1

> Zmiana studium uwarunkowania cz.2

> Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/257/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2014 - mapa

> załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/257/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2014 - mapa

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Winnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skarżyce oraz Winnica, w rejonie ulicy Pułtuskiej

2024-04-22

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 27 maja 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Winnica, w rejonie ulic Warszawskiej i Żytniej

2022-06-02

UCHWAŁA NR XXXII/225/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica

2022-03-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Winnica, w rejonie ulic Warszawskiej i Żytniej”

2021-11-16

Karta informacyjna projekt i prognoza Studium

2020-06-09

Karta informacyjna uzgodnienie stopnia szczegółowości prognozy RDOŚ

2020-06-09

Karta informacyjna uzgodnienie stopnia szczegółowości prognozy PPIS

2020-06-09

Karta informacyjna dotycząca opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium gminy Winnica

2020-06-09

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-12-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-10-16
Data publikacji:2017-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:9224