Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Winnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.bip.gminawinnica.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2017.01.30. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.15.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo w całości,
 • brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.21.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to. Osoba do kontaktu: Karina Sokołowska, mailowo - karina.sokolowska@gminawinnica.pl lub telefonicznie - 23 691 40 92.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Pułtuskiej.Do obu wejść prowadzą schody.Przy schodach bocznych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi dwuskrzydłowe bez progów, jedno skrzydło ma szerokość 110 cm.Osoby na wózkach inwalidzkich obsługiwane są na parterze w wydzielonym miejscu w sali konferencyjnej.W budynku znajdują się schody prowadzące do biur na piętrze.W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada pochylni, platform schodowych. Przed budynkiem urzędu jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Brak jest również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Urząd Gminy nie posiada personelu, który może zapewnić tłumaczenie na język migowy, ale zapewnia na wniosek zainteresowanego tłumaczenie wskazanej informacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5302