Obwieszczenia, komunikaty, informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18.04.2024 r. ws. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej

2024-04-19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław, gmina Winnica”

2024-04-16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej dla komunalnego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Winnica”

2024-04-05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Winnicy”

2024-03-27

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2024-03-04

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2024-03-04

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2024-02-23

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2024-02-23

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2024-02-21

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2024-02-21

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2024-02-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 22.01.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2024-01-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.01.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2024-01-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 25.10.2023 r. o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach

2023-10-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-29
Data publikacji:2017-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:21891