Obwieszczenia, komunikaty, informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 30.12.2019 r.

2019-12-30

Obwieszczenie ws. budowo sieci gazowej

2019-12-20

Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu

2019-12-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 22.11.2019r.

2019-11-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 15.11.2019r.

2019-11-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 07.11.2019 r.

2019-11-08

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1821W w Gminie Winnica”

2019-11-08

Decyzja GGN.6821.9.1.2019 z 28.10.2019r. w spr. uznania, że nieruchomość położona w obrębie Błędostowo, gmina Winnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115/2 stanowi mienie gminne

2019-10-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-10-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 25.10.2019 r. ws. budowy sali sportowej

2019-10-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 25.10.2019 r. ws. budowy sieci wodociągowej

2019-10-25

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

2019-10-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 04.10.2019r.

2019-10-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 26.09.2019 r. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie części działek o nr ewid. 214, 197/11 i 185/13

2019-09-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-29
Data publikacji:2017-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5891