Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 20 lat na terenie gminy Winnica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Winnica przeznaczonej do dzierżawy na okres do 20 lat na cele związane z usługami telekomunikacyjnymi:

 

Nr działki ew.

Część dz. 155/4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

OS1U/00018550/5

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (m2)

225

Opis nieruchomości

Działka  położona we wsi Winnica gm. Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckie. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, usługi nieuciążliwe, administracyjne

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod adaptację usług oświaty na usługi publiczne, mieszkalnictwo oraz inne usługi SYMBOL 36 UP/MN/U

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie określony

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz za dzierżawę płatny kwartalnie. Wysokość opłat - według uzgodnień.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny kwartalnie 

Zasady aktualizacji opłat

Kwota czynszu podlega indeksacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy będzie naliczany proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu

W/w część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawiania na okres nie przekraczający 20 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy

 

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotu sprzedaży należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica.

 

WÓJT GMINY WINNICA
Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-28
Data publikacji:2018-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5557