Umowy w roku 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2015

Umowa Nr 6/2015/S z dnia 02.01.2015 r. na prowadzenie serwisu SELWIN, RWWIN i USCWIN > pobierz

Umowa Nr 272/1/2015 z dnia 08.01.2015 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do PSP w Winnicy > pobierz

Umowa Nr 35/2015/Forum Sekretarzy z dnia 20.01.2015 r. na organizację szkoleń > pobierz

Umowa Nr 1/IS/2015 z dnia 22.01.2015 r. na wykonanie opracowania projektu budowlanego na przebudowę drogi gm. w miejscowości Powielin > pobierz

Aneks Nr 1 z dnia 02.02.2015 r. do umowy Nr EO/P/126/2012 z dnia na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Winnica zawartej w dniu 31.01.2012 r. > pobierz

Umowa Nr 2/IS/2015 z dnia 11.02.2015 r. na wyłapywanie (odławianie) oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr 1/2015 z dnia 18.03.2015 r. o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Winnica > pobierz

Umowa Najmu Nr 1/PO/PU/410/2015/FAPA/404/S z dnia 25.03.2015 r. na wynajem sali > pobierz

Umowa Nr 2/IS/2015 z dnia 30.04.2015 r. na wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr 272/2/2015 z dnia 20.05.2015 r. na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica - I etap" > pobierz

Umowa z dnia 01.06.2015 r. na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego > pobierz

Umowa nr FN/1/2015 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie dotacji na realizację w 2015 r. celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu przez gminę Winnica > pobierz

Umowa Nr FN/2/2015 z dnia 19.06.2015 r. na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy > pobierz

Umowa z dnia 16.06.2015 r. na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z "Rozbudową Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica - I etap" > pobierz

Umowa Nr 1/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. na organizację kolonii edukacyjnych > pobierz

Umowa Nr 272/3/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powielin gmina Winnica > pobierz

Umowa Nr 3/IS/2015 z dnia 22.07.2015 r. na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gminy Winnica > pobierz

Umowa nr 272/4/2015 z dnia 17.08.2015 r. na świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2015/2016 > pobierz

Umowa z dnia 26.08.2015 r. na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2015-01-02
Data publikacji:2015-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6066