Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 23.10.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2017

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a ,

że w dniu 23.10.2017r. wydana została decyzja IS.6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie części działek nr ewid.: 43, 58 i 93/1 we wsi Skórznice gm. Winnica (teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-10-25
Data publikacji:2017-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5192