Informacja z otwarcia ofert - przetarg pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2017

Informuję, że dnia 12 grudnia 2017r. o godzinie 1020 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2018 roku”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota w wysokości 200.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (w zł)/Termin płatności (dni)

1

Pieczywo

i wyroby cukiernicze

2

Ryby

i mrożonki

3

Warzywa, owoce świeże, kiszonki

4

Mięso, wędliny, drób

5

Artykuły ogólnospo-żywcze

6

Nabiał

i produkty mleczne

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

GOBARTO S.A.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

 

 

 

58.058,20

30 dni

 

 

2.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

 

40.941,94

30 dni

 

 

33.483,96

30 dni

15.980,30

30dni

3.

PIEKARNIA KOWALSCY s.c. Artur Kowalski, Mariusz Kowalski

ul. Gorzelnicza 10

04-212 Warszawa

8.428,00

30dni

 

 

 

 

 

4.

BIO-EKO Cezar

Sp. z o.o.

ul. Szkolna 8

06-430 Sońsk

6.269,55

30 dni

 

 

 

 

 

5.

ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK

Sławomir Lenarcik

Gotardy 37

06-126 Gzy

 

 

 

64.801,25

30 dni

 

 

6.

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 14

06-100 Pułtusk

 

 

33.881,00 30 dni

 

 

 

7.

Firma „MARKUS”

Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk

ul. Mickiewicza 45/51

 

 

 

54.278,33

21 dni

34.966,17

21 dni

16.542,86

nie podany termin

8.

Hurtownia „SAWA”

Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

 

 

 

 

31.525,72 30 dni

16.726,40

30 dni

9.

Piekarnia

Sławomir Białczak

ul. Jana Pawła II 12

06-120 Winnica

6.651,00

30 dni

 

 

 

 

 

10.

„MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA

ul. Jesionowa 27A

06-400 Ciechanów

 

 

 

57.789,90

30 dni

 

 

11.

PIEKARNIA IWA S.C.

Marek Żurawski&Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

4.248,90

30 dni

 

 

 

 

 

12.

HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW „KOKOS”

Wiesław Razuwajew

ul. Mickiewicza 41/43 06-100 Pułtusk

 

 

43.400,53

30 dni

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-12-13
Data publikacji:2017-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4734