Obwieszczenie o wszczęciu postępownia z dnia 20.06.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

zgodnie z art. 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

iż na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-402 Płock w imieniu, którego działa Pełnomocnik P. Bogdan Sadowski, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 06-100 Pułtusk, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy linii napowietrznej nN-0,4kV, budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym, budowy wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 40, 47, 48, 87/1, 87/2, 86, 55, 54 we wsi Skorosze gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach od 8 – 15.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-25
Data publikacji:2018-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:4110