Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Golądkowo przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. działek o numerach ewidencyjnych: 46/5 i 46/8 na rzecz ich właścicieli.

 

Lp.

Nr działki ew.

Oznaczenie nieruchomo-
ści według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomo-
ści

(m2)

Opis nieruchomo-
ści

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodaro-
wania

Cena nieruchomo-
ści (netto zł)

Informacja o przeznaczeniu

1.

46/6

OS1U/00043635/9

300

Droga gruntowa położona we wsi Golądkowo gm. Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Teren nie jest objęty planem zagospodaro-
wania przestrzennego

300

Przeznaczona do sprzedaży na powiększenie nieruchomości sąsiadującej

 

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotu sprzedaży należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica.

 

WÓJT GMINY WINNICA
Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4262