Opinie RIO z 2013 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2013

Uchwała Nr Ci.359.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr Ci.358.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.294.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr Ci.255.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Winnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

Uchwała Nr Ci.221.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.204.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr Ci.134.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr Ci.48.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Ci.47.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2013-01-02
Data publikacji:2013-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6741