Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 17.12.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2018

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 17 grudnia 2018 roku na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział Płock ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Jarosław Klejment ul. Białowiejska 17C, 06-100 Pułtusk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym na terenie działek o nr ewid.: 157, 109, 94/3, 94/4 obręb Powielin gm. Winnica.

            W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-12-17
Data publikacji:2018-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1451