XXXII Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2022

UCHWAŁA NR XXXII/225/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica

Uchwała Nr XXXII/226/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXXII/227/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2022 rok

UCHWAŁA Nr XXXII/228/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXII/229/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Uchwała Nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXII/231/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXXII/232/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2021 Rady Gminy Winnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXII/233/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXII/234/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

UCHWAŁA NR XXXII/235/2022 RADY GMINY WINNICA z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli, wzywającej Radę Gminy Winnica do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Winnica „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)

 

> imienny wykaz głosowań

> protokół z sesji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-03-11
Data publikacji:2022-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Komendarska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:538