OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18.03.2022r. o wszczęciu postępowania (IS.6733.3.2022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2022

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) informuje, iż w dniu 18 marca 2022 roku na wniosek złożony ENERGA-OPERATOR S.A. w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Jarosław Klejment reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment, siedziba: ul. Białowiejska 17/C, 06-100 Pułtusk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych 110, 38/4, 38/10, 38/9, 38/8, 38/7 i 38/6 obręb Powielin gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-03-18
Data publikacji:2022-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:357